Rozszerzona – dwudniowe spotkania konsultacyjne w Państwa domu składające się z kilku modułów- każdy o odmiennej specyfice (między innymi wywiad, rozmowy diagnostyczne, towarzyszenie rodzinie, zajęcia z dziećmi) oparte na naszym doświadczeniu terapeutycznym i wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej człowieka.

Skrócona – spotkanie kilkugodzinne w warunkach domowych (nie przekraczające jednego dnia) z udziałem rodziny mające na celu rozpoznanie trudności, wzbogacone poradą lub zaleceniami, w zależności od potrzeb.

Możliwość konsultacji wstępnych – spotkanie 50 minutowe z udziałem zainteresowanych osób w naszej siedzibie.

Poradnictwo – jeśli chcecie Państwo zasiągnąć opinii w sytuacji trudnej, konfliktowej, czy też związanej z różnymi dylematami.

Psychoterapia indywidualna

Jeśli jesteś:

  • rodzicem, który chce poprawić kontakt ze swoim dzieckiem
  • rodzicem i masz problemy wychowawcze lub rodzicielstwo sprawia trudności
  • rodzicem i nie potrafisz poradzić sobie z dzieckiem/ dziećmi
  • przyszłym rodzicem i spodziewasz się dziecka oraz masz obawy związane z rodzicielstwem
  • rodzicem i masz chore dziecko
  • małżonkiem/partnerem i masz kłopoty w związku i nie rozumiesz, z czego wynikają
  • małżonkiem/partnerem i przeżywasz sytuację długotrwałego oczekiwania na dziecko lub zastanawiasz się nad adopcją

lub

  • masz międzypokoleniowe trudności rodzinne
  • masz inne problemy

skorzystaj z naszej oferty!

© Copyright by RudyValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!